Privacy en cookiebeleid

In dit privacy statement nemen wij ook ons cookiebeleid op waarin wij beschrijven welke gegevens wij van onze bezoekers gebruiken en met welke doelen. Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie.

Gebruik van uw gegevens

De door jou ingevulde gegevens worden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Tiamo b.v. daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gebruik van cookies

Wij, Tiamo b.v., maken op www.tiamo.nl gebruik van cookies. Dit gebruik beperkt zicht tot het verzamelen van statische informatie over het gebruik van de website. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics gebruikt. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegezonden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Tiamo b.v. heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden.

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het “help” menu van uw browser.

Wijzigingen

Tiamo b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy en cookiebeleid, dan verwijzen we je door naar onze contactpagina.