Privacy en cookiebeleid

 Tiamo B.V., gevestigd aan de Platinastraat 27, 8211 AR te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Tiamo B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tiamo B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Tiamo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn


Vragen, klachten, reparaties, garanties ingediend via contactformulier of per E-mail

Als je een vraag stelt of een klacht indient over een artikel, een verzoek indient, een beroep doet op je garantie of om een andere reden contact opneemt met de klantenservice, is het noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken en te bewaren. Om je van dienst te kunnen zijn nemen we je vraag, klacht of verzoek op in onze klantenservice database. Afhankelijk van de vraag verwerken we je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bankrekeningnummer en/of telefoonnummer. We bewaren informatie van vragen/klachten over bestellingen en facturen net zo lang als bestellingen en factuurgegevens, namelijk 7 jaar. Soms moeten we gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer jouw klacht tot een procedure leidt.


Vragen, klachten, reparaties, garanties ingediend via contactformulier of per E-mail

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het “help” menu van uw browser.


Delen van persoonsgegevens met derden

Tiamo B.V. verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tiamo B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tiamo B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Wij maken gebruik van Google Analytics, met als functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten staan hieronder weergegeven.
I.) Inzage U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien.
II.) Wijziging/Verwijdering U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. U kunt vragen om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens.
III.) Recht op vergeten te worden De AVG heeft het recht om ‘vergeten te worden’ geïntroduceerd. Dit gaat verder dan alleen de verwijdering van uw gegevens. Op grond van het recht van vergetelheid moeten wij ervoor zorgen dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van uw persoonsgegevens moeten wissen. Wij moeten alle partijen die uw persoonsgegevens verwerken op de hoogte brengen van het feit dat u een beroep doet op dit recht. Deze partijen moeten ook alle persoonsgegevens wissen.
IV.) Recht van verzet Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen –verdere- verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval moeten wij de verwerking staken.
V.) Recht op beperking van de verwerking Onder bepaalde omstandigheden heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten’ zetten.
VI.) Recht op dataportabiliteit U heeft het recht een kopie op te vragen en te verkrijgen van alle persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt deze rechten uitoefenen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. U kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken die hieronder staan weergegeven. Na ontvangst van uw verzoek informeren wij u binnen 1 maand over uitvoering hiervan.

Contactgegevens:
Postbus 450, NL-8200 AL Lelystad
Platinastraat 27, NL-8211 AR Lelystad
+ 31 (0) 320 24 26 44
https://www.tiamo.nl

Tiamo B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tiamo B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tiamo.nl Op onze website tref je links aan naar websites van andere partijen, zoals verkooppunten van onze artikelen. Hoewel zij met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy en cookiebeleid, dan verwijzen we je door naar onze contactpagina. 

Deze website gebruikt cookies.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x